Eksamen for privatister

Har du behov for å forbedre en karakter eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

 Oppmelding til privatisteksamen

 Eksamensdato

 Forberedelser

Retningslinjer for privatisteksamen

Søknader

Etter eksamen

Som privatist er det viktig at du:

  • gjør deg kjent med innholdet i veiledningen som ligger lenger ned på denne siden
  • vet at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt i Visma in School
  • ikke melder deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag
  • vet at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget
  • gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen
  • tar med gyldig legitimasjon på eksamensdagen – pass, førerkort eller bankkort med bilde
  • vet at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.