Eksamen for privatister

På eksamen får du testet kunnskapen om alt du har lært, skriftlig, muntlig eller praktisk.

Som privatist må du:

  • gjøre deg kjent med innholdet i veiledningen på hjemmesiden
  • vite at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt i Visma in School
  • ikke melde deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag
  • vite at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget
  • gjøre deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen
  • ta med gyldig legitimasjon på eksamensdagen – pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
  • vite at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Smittevern ved eksamen

Smittevernveileder ved privatisteksamen

 

Til toppen