Miljøpedagog

Skolen har en egen miljøpedagog, Martin Slette. Stikk innom, ring eller send en melding om du vil avtale en prat med han.

Hva kan en miljøpedagog hjelpe deg med?

Miljøpedagogen har som hovedoppgave å følge opp elevene sitt fysiske og psykososiale skolemiljø i forhold til opplæringsloven §9A. Miljøpedagogen er ute i skolemiljøet store deler av dagen som en ressurs for å hjelpe skolens elever. Det er en lav terskel for elever og ansatte til å ta kontakt for å diskutere saker.

Martin Slette

Andre arbeidsoppgaver er å samarbeide med kontaktlærere, rådgivere, avdelingsledere og andre ansatte rundt elevenes velferd i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Miljøpedagogen er også sekretær i skolemiljøutvalget (SMU) og folkehelsegruppa og er skolens kontaktperson for elevrådet og russestyret.

Til toppen