NAV-veileder

Skolen har en gang i uken en NAV-veileder tilgjengelig for alle elever.

Hva kan NAV-veileder hjelpe deg med?

 • Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagperson i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
 • Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold m.m.
 • Gi skolen tilgang på en som har NAV-blikket
 • Være skolens kontaktpunkt mot NAV
 • Bistå elever med søknader til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
 • Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet.
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
 • Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV, individuelt og i klasser.

Gerd Oline Skumsnes

 • Kontakt: e-post: Gerd.O.Skumsnes@nav.no
 • Kontortid: hver onsdag
 • kontor:  Gerd Oline har kontor ved helsesykepleier i underetasjen i C-fløyen.
Til toppen