Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring.
Oppfølgingstjenesten skal sørge for at ungdom som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annet tiltak.

Hvem kan vi hjelpe? 

 •     ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid
 •     ungdom med rett til videregående opplæring 

Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du:

 •     ikke har søkt om opplæringsplass
 •     har søkt videregående opplæring, men ikke har tatt imot plassen
 •     avbryter opplæringen i løpet av skoleåret 

I Oppfølgingstjenesten finner du: 

 •     noen å kontakte
 •     noen å snakke med
 •     noen å spørre
 •     noen å be om råd
 •     noen som er forpliktet til å hjelpe nettopp deg 

Kontaktpersoner i OT på Hedmarken

Arbeidsområde: Hamar kommune

Anne Sofie Søgård

 • Telefon: 62 54 02 70 / 416 70 135
 • E-post: anne.sofie.sogard@hedmark.org
 • Besøksadresse: Triangelgården, Torggata 63–65, Hamar
 • Postadresse: Postboks 4120, 2307 Hamar 

Arbeidsområde: Stange kommune

Siw Aina Pettersen

Arbeidsområde: Ringsaker kommune

Mariann Håkensen

 • Telefon: 414 74 914
 • E-post: mariann.hakensen@hedmark.org
 • Besøksadresse: Ringsaker videregående skole
 • Postadresse: Postboks 147, 2381 Brumunddal
Til toppen