Rådgivere

Skolen har to yrkes- og utdanningsrådgivere, en yrkesfagkoordinator og en spesialpedagogisk rådgiver. De har kontor i C-fløyen i underetasjen.

Det er viktig for oss at du finner deg best mulig til rette i skolen. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktige instanser dersom du har behov for det.

Det er Karin Brandsnes og Øystein Solstad som er skolens rådgivere. Rådgiverne kan gi deg veiledning når det kommer til karriereveiledning, sosial pedagogisk rådgivning og rådgivning innen yrke- og utdanning.

I tillegg har vi Gerd Vasaasen som er yrkesfagkoordinator. Gerd hjelper deg i overgang fra skole til lærling. 

Torild Haugen Finstad er spesialpedagogisk rådgiver og jobber med tilrettelegging. 

Karriereveileder

Skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver

 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning.
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land.
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring.
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosial pedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • venner 
 • familie
 • klassekamerater
 • lærere
 • skilsmisseproblematikk
 • seksualitet
 • ensomhet
 • sorg

Sosial pedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Utdannings- og yrkesrådgivere

Rådgiverne følger opp hver sine klasser. Du få beskjed om hvilken rådgiver du kan henvende deg til i starten av skoleåret.

Karin Brandsnes

 • ansvar: vg1 RM, RME, RMF, vg2 RM, vg2 HUD, vg3 HUD  Idrett – vg1,2,3,  og vg4 Påbygg - yrkesfag
 • kontakt: tlf: 957 50 232 eller e-post karbra@innlandetfylke.no

Øystein Solstad

 • ansvar: vg1 HO, vg1 HON, vg2 HO, vg2 HON, vg3 HON og vg3 påbygg
 • kontakt: tlf: 975 32 531 eller e-post oyssol@innlandetfylke.no 

Gerd Vasaasen  - yrkesfagkoordinator

Bistå elever i overgang fra skole til læretid. 

Spesialpedagogisk rådgiver

Torild jobber med tilrettelegging av undervisning. Hun er saksbehandler for søknader om tilrettelegging på prøver og eksamen, fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og er rådgiver for TEAM 4. Ansvarlig for opplæring i skrive- og lesehjelpemidler, bruk av lydbøker, kartlegging av norsk med tanke på norsk for minoritetsspråklige og bistår i dialogmøter hvor det er bekymring vedrørende elevens læringsutbytte av undervisningen. 

Torild Haugen Finstad

Til toppen