Rådgivere

Skolen har to yrkes- og utdanningsrådgivere og en spesialpedagogisk rådgiver. De har kontor i C-fløyen i underetasjen.

Det er viktig for oss at du finner deg best mulig til rette i skolen. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktige instanser dersom du har behov for det.

Det er Karin Brandsnes og Gerd Vasaasen som er skolens rådgivere. Rådgiverne kan gi deg veiledning når det kommer til karriereveiledning, sosial pedagogisk rådgivning og rådgivning innen yrke- og utdanning.  

Karriereveileder

Skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver

 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning.
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land.
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring.
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosial pedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • venner 
 • familie
 • klassekamerater
 • lærere
 • skilsmisseproblematikk
 • seksualitet
 • ensomhet
 • sorg

Sosial pedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Utdannings- og yrkesrådgivere

Rådgiverne følger opp hver sine klasser. Du få beskjed om hvilken rådgiver du kan henvende deg til i starten av skoleåret.

Karin Brandsnes

 • ansvar: vg1 RM, RME, RMF,  Idrett – vg1,2,3, 2HUA, 3HUA, 3PBA og 4PBY
 • kontakt: tlf: 957 50 232 eller e-post karbra@innlandetfylke.no

Gerd Vasaasen

 • ansvar: vg1 HO, vg1, 2 og 3 HO-N, 2BAB, 2 MAT, 2KOS, 2BAK, 2HEA og 2HEB
 • kontakt: tlf: 980 72 940 eller  e-post: gervas@innlandetfylke.no 

Spesialpedagogisk rådgiver

Torild jobber med tilrettelegging av undervisning. Hun er saksbehandler for søknader om tilrettelegging på prøver og eksamen, fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og er rådgiver for TEAM 4. Ansvarlig for opplæring i skrive- og lesehjelpemidler, bruk av lydbøker, kartlegging av norsk med tanke på norsk for minoritetsspråklige og bistår i dialogmøter hvor det er bekymring vedrørende elevens læringsutbytte av undervisningen. 

Torild Haugen Finstad

Til toppen