Skolehelsetjenesten

Mange elever kan ha et problem som de trenger noen å snakke med om. Da kan du komme til skolehelsetjenesten.

Hos skolehelsetjenesten kan du få råd og veiledning om:

  • følelsesmessige forhold som er vanskelig (for eksempel angst eller depresjon)
  • mat, kropp, søvn og selvfølelse
  • konflikter med venner, kjæreste eller foreldre
  • prevensjon, SOI, seksualitet, seksuell tiltrekning
  • graviditet/abort
  • rusmidler

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier

Disse har kontor med felles venterom. Kontoret ligger i underetasjen i C-fløyen. Gå forbi biblioteket, igjennom døren innerst i atriet og første dør til venstre, skiltet «elevtjenester». Du finner kontorene deres på venstre side.

På døren inn til venteværelset vil du finne en oversikt over når den enkelte har kontortid.

For å gjøre avtaler kan du ringe eller sende sms.

Helsesykepleier

Kari Jæger

Telefon: 924 37 158 

Psykiatrisk sykepleier

Telefon:  469 17 459

Helsestasjon for ungdom i Hamar

Er et gratis tilbud for ungdom i alderen 13-25 år. Informasjon om  helsestasjonen.

VIP

VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og omtales som et helsefremmende og forebyggende tiltak. Storhamar er en VIP-skole.

Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Til toppen