Elevråd og utvalg

Råd og utvalg for skoleåret 2019/2020

Elevrådet

 • Leder: Stian Knutsen - 3PBA
 • Nestleder: Jonas Hanssen - 1HOC
 • Sekretær: Ebru Salijevic - 3PBA
 • Kasserer: Johannes Schjerpen - 3IDA
 • Styremedlem: Anette Stenersen Evensen - 3HOE
 • Styremedlem: Mikkel Bergsengene Berntsen - RME

Medlemmer til skoleutvalget

 • Medlem: Johannes Schjerpen - 3PBA
 • Medlem: Nora Larsen - 2IDA
 • 1. vara: Frida Vesterlund Gerkens - 2HOF
 • 2. vara: Mikkel Berntsen - RME

Skolemiljøutvalget/folkehelsegruppa

 • Medlem: Stian Knutsen - 3PBA
 • Medlem: Michelle Schmidt - 1HOF
 • Medlem: Frida Vesterlund Gerkens - 2HOF
 • Medlem: Melissa Gamble Thorud - 3IDA
 • Medlem: Torkild Stårvik - 3PBB
 • Medlem: Iana Posviashchonna - 2KSA
Til toppen