Parkering

Skolen har gratis parkering for ansatte, elever og besøkende til skolen.

Parkeringsbevis er ikke nødvendig.

Se oppmerkede plasser.