Skolebevis

Bilder av nye elever

IKT-avdelingen på skolen tar bilde av alle nye elever til skolebeviset. Litt etter oppstart av skoleåret, får nye elever beskjed om tidspunkt for når de blir tatt bilde av. Elevkortet får du med en gang bildet er tatt.

Nytt klistremerke hvert skoleår

Har du skolebevis fra forrige skoleår (forutsatt at du var elev hos oss), skal du ved nytt skoleår komme innom ekspedisjonen for å få nytt klistremerke på ditt gamle skolebevis.

Til toppen