IKT-reglement

Fra skoleåret 2020/2021 er det ikke lenger et eget IKT-reglement.

Det nye ordensreglementet for skolene i Innlandet fylkeskommune og avtalen du inngår om elev-PC, erstatter IKT-reglementet.

Til toppen