Velkommen som elev ved Storhamar videregående skole!

Visjonen «Vi former framtida» leverer vi på hver dag. På Storhamar videregående skole gjør vi hverandre gode gjennom samarbeid og respekt.

Vi former framtida

På skolen skal du skal få tid til å lære og utvikle deg. Vårt mål er at dere ungdommer skal bli dyktige, attraktive yrkesutøvere og gode samfunnsborgere, som arbeidsmarkedet og framtida trenger.

Det vil kreve både refleksjon, samarbeid, handlinger og evne til omstilling. 

Fremtiden – det er dere ungdommer!

Dame som sitter ved et skrivebord - Klikk for stort bildeHjørdis Bjølseth, rektor ved Storhamar vgs.Våre elever omtaler skolen i hverdagen slik; «Skolen er akkurat passe stor til å gi oss elever flotte muligheter, og akkurat liten nok til at hver av oss føler oss sett i hverdagen».

Du kan være med å skape den skolen du ønsker sammen med alle de andre elevene på Storhamar videregående skole, og sammen med oss voksne. Sammen skal vi videreutvikle og forsterke arbeidet med de gode hverdagene.

Vi har positive forventninger til alle våre elever, og vårt største ønske er at dere skal lykkes med målsettingene dere har satt dere. Vi på skolen vet hvor viktig disse årene på videregående er. Det er starten på din vei til et yrke eller utdannelse du har lyst på, og som vil påvirke fremtiden din.

Du som har søkt vår skole får en flott mulighet til å starte din utdanning med dyktige og engasjerte lærere, som ønsker det beste for deg og klassen. Du vil også møte andre medarbeidere som yter profesjonell service i alle ledd. Alle vil at du skal nå målene du har satt deg.

Delta i miljøet

Du er viktig for oss. Du utgjør en viktig del av skolemiljøet, klassemiljøet og læringsmiljøet. Derfor er det viktig at du er på skolen og deltar i læringsfellesskapet, slik at du og dine medelever sammen kan oppleve god læring i et felleskap.

Vi ønsker at elevene ved skolen skal være aktive i skolemiljøet, og være representert der viktige beslutninger fattes, i elevrådet, i folkehelsegruppa og i skolemiljøutvalget. Vær aktiv, la elevstemmen bli hørt. Gjennom aktiv deltakelse i skolens demokratiske organer bidrar elevene med å videreutvikle skolen vår, til et godt sted å lære og et godt sted å være.

Husk at skole er mer enn fag, og at disse årene kanskje er noen av de viktigste i ditt liv. På Storhamar videregående ønsker vi at det skal være en god opplevelse, hvor alle har et trygt og godt miljø, og opplever mestring. Da må vi alle ta et ansvar, det er sammen vi skaper et trygt og inkluderende skolemiljø. Vårt mål er at alle skal oppleve tilhørighet i det gode elev- og læringsfellesskapet.

Et smart tips er å ta aktiv og positiv del i skolemiljøet. SI HEI! Si det til alle du møter på skolen, bli kjent med nye folk, bli venn med noen du ikke har møtt før og vær med på å opprettholde og utvikle et godt skolemiljø. Ta ansvar og bli en positiv støttespiller til fellesskapet.

Alle vi som jobber på Storhamar videregående skole ønsker at alle våre elever skal ha det bra på skolen, hver eneste dag. Vi er alle miljøskapere!

Vi har god dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem, en viktig nøkkel for å skape et godt og helhetlig skole- og læringsmiljø som er godt tilpasset for alle våre elever. 

Til slutt

Vårt mål er at du skal gjennomføre og bestå opplæringa med best mulig kompetanse, og godt rustet til resten av ditt liv. Samfunnet trenger flere dyktige fagarbeidere og flere som ønsker å ta utdanning på fagskole, høgskole og universitet, og vi vil sammen med deg legge til rette for læring og utvikling.

Uansett hvilken retning dere velger så krever det innsats, men det er verdt strevet når dere står med kompetansebevis eller vitnemål, et verdidokument for fremtiden.

På vegne av alle skolens ansatte vil jeg ønske deg velkommen som elev ved Storhamar videregående skole. Alle vi som jobber her på skolen håper at du vil finne deg til rette, både faglig og sosialt, sammen med oss og alle dine medelever.

Vi gleder oss til å møte deg!

Med vennlig hilsen

Hjørdis Bjølseth
rektor