Velkommen som elev ved Storhamar videregående skole!

På vegne av alle skolens ansatte vil jeg ønske deg velkommen som elev ved Storhamar videregående skole. Alle vi som jobber her på skolen håper at du vil finne deg til rette, både faglig og sosialt sammen med oss og alle dine medelever.

«Vi former framtida» er skolens visjon.  Vi er stolte av at vi leverer på denne! Vi utdanner framtiden!

Framtida – det er dere ungdommer! Reflekterte, kritisk tenkende, handlende individer som skal møte framtida og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger. Vårt fokus er ungdommer som skal bli dyktige, attraktive yrkesutøvere og gode samfunnsborgere, som arbeidsmarkedet og framtida trenger.

Det krever samarbeid mellom elev og lærer og mellom skole og hjem. Vi har eleven og læring i sentrum. Våre elever er viktige aktører i egen læring, og vokser og utvikler seg hver dag, gjennom læring og trivsel, felles arbeid og tilbakemeldinger sammen med lærere og medelever.

Alle elever er våre elever!

Vi har positive forventninger til alle våre elever. Vi ønsker at dere skal lykkes med målsettingene dere har satt dere. Dyktige lærere vil hjelpe dere på vegen, slik at alle opplever mestring. Du som elev har selv et ansvar for å legge innsats, forberede deg godt og være på skolen for å lære mest mulig.

Du er viktig for oss. Du utgjør en viktig del av skolemiljøet, klassemiljøet og læringsmiljøet. Derfor er det viktig at du er på skolen og deltar i læringsfellesskapet, slik at du og dine medelever sammen kan oppleve god læring.

Utdanning er en investering i framtida

Tiden på videregående er kanskje den største investeringen du gjør i livet. Dine år på videregående skole er veien til det du vil bli. Ta derfor gode valg! Du som ønsker å søke vår skole får en flott mulighet til å starte din utdanning med dyktige og engasjerte lærere, som ønsker det beste for deg og klassen. Du vil også møte andre medarbeidere som yter profesjonell service i alle ledd.

Vårt mål er at du skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livet ditt og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vårt mål er at du skal gjennomføre og bestå opplæringa med best mulig kompetanse, både for din egen del, men også for samfunnet. Samfunnet trenger nemlig flere dyktige fagarbeidere og flere som ønsker å ta utdanning på fagskole, høgskole og universitet. Uansett hvilken retning dere velger så krever det innsats, men det er verdt strevet når dere står med kompetansebevis eller vitnemål, et verdidokument for framtiden.

Elevstemmen

Hver stemme er unik og vi trenger elevstemmen. Elevdemokratiet er viktig ved vår skole. Elevene våre er representert der viktige beslutninger fattes, i elevrådet, i folkehelsegruppa og i skolemiljøutvalget. Gjennom aktiv deltakelse i skolens demokratiske organer bidrar elevene med å videreutvikle skolen vår, til et godt sted å lære og et godt sted å være.

Fellesskap og tilhørighet

Et godt skolemiljø og et godt læringsmiljø er viktig for at alle skal trives og oppleve mestring.
Alle vi som jobber på Storhamar vgs. ønsker at alle våre elever skal ha det bra på skolen, hver eneste dag. Vi er alle miljøskapere! Hver enkelt av oss har et ansvar i å bidra til et godt skolemiljø og læringsmiljø. Sammen skaper vi et trygt og inkluderende skolemiljø, der alle kan alle oppleve tilhørighet i det gode elev- og læringsfellesskapet.

Vi har god dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem, en viktig nøkkel for å skape et godt og helhetlig skole- og læringsmiljø som er godt tilpasset for alle våre elever.

Et godt fellesskap skaper vi gjennom felles verdier og holdninger

Våre elever omtaler skolen i hverdagen slik; «Skolen er akkurat passe stor til å gi oss elever flotte muligheter, og akkurat liten nok til at hver av oss føler oss sett i hverdagen».
Du kan være med å skape den skolen du ønsker sammen med alle de andre elevene på Storhamar videregående skole. Dette ønsker vi å videreutvikle sammen med dere.

Vi gleder oss til å møte deg!

Med vennlig hilsen
Hildegard Johannessen
Rektor

Til toppen