Skolens historie

Storhamar videregående skoles historie, lokaler og utdanningstilbud.

Fra begynnelsen av 1900-tallet

Storhamar videregående skole kan spore sin historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Mange elevkull har blitt uteksaminert gjennom årene, og tilholdsstedene har vært flere. I dag er Storhamar vgs. en moderne kombinert skole som tilbyr flere utdanningsprogram for både ungdom og voksne.

Hjelpepleierutdanningen i 1988

I 1988 ble hjelpepleierutdanningen i Hamar og på Sanderud lagt til skolen. Med den store utvidelsen av kurstilbud, ble det klart at lokalene i Høyensalgate ikke kunne romme alle skolens klasser. Det ble derfor leid lokaler på flere steder i sentrum av byen og på Ridabu, Rollsløkken og Midtbyen skoler, samt i Ajerhallen da den ble bygget.

Nye flotte lokaler i 1995

Da Reform-94 ble innført, var vi midt i planleggingen av ny skole på Storhamar. Dette var et svært gunstig tidspunkt for skolen til å få lokaler og utstyr som var i tråd med den nye reformen. Storhamar videregående skole var innflytningsklar og kunne ønske elevene velkommen til nye, flotte lokaler i august 1995.

Studieforberedende utdanningsprogram i 2008

I 2008 fikk Storhamar videregående skole omsider mulighet til å utvide sine tilbud med studieforberedende utdanningsprogram, det vil si Idrettsfag og Påbygging til generell studiekompetanse.

Samlet under ett tak i 2015

Fra 2008 til 2015 var Storhamar videregående skole lokalisert på to studiesteder, men til skolestart 2015 ble alle utdanningsprogrammene samlet under samme tak i Mabel Sandbergs veg 25.  

I en årrekke har skolen hatt ansvar for institusjonsundervisning i Hamar og Ilseng Fengsel, og ved Fossumkollektivene. I tillegg har skolen ansvar for Senter for voksnes læring, og har kunnet tilby en rekke kurs, både innen yrkesfag og generell studiekompetanse.