Utleie

Alle private og offentlige bedrifter, lag, foreninger, grupper eller organisasjoner kan søke om å leie lokaler på skolen.

Lokaler til leie

På Storhamar vgs er det mulig å leie:

  • atriet
  • klasserom/grupperom
  • gymsal
  • sittegruppe utenfor kantine/restaurant og på gangbrua

Lokalene leies fortrinnsvis ut på kveldstid kl. 16:00–22:00 og i helger kl. 08:00–22:00.

Kontakt oss

For nærmere opplysninger om leie av lokaler, ta kontakt med driftsoperatør Geir Lunde, e-post: geilun@innlandetfylke.no