Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker.

Dette er en treårig utdanning som gir generell studiekompetanse med alle programfag fra Vg1 helse- og oppvekstfag, i tillegg til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 helsearbeiderfag.

Tilbudet er for deg som ønsker å studere videre på høgskole eller universitet og samtidig ha programfag som gir en god forberedelse for framtidige yrker.

Når du velger denne utdanningen må du i utgangspunktet fullføre alle årene på Storhamar videregående skole. 

Det som er forskjellig fra å gå tradisjonell Vg1 og Vg2 yrkesfaglig helse- og oppvekstutdanning med påbygg, er at helse- og oppvekstfag med studiekompetanse fordeler de teoretiske fellesfagene over tre år.

Hvorfor ta helse- og oppvekstfag med studiekompetanse hos oss?

Teknologi er et satsningsområde her på Storhamar. Vi har VR-utstyr i klasserommene der vi utforsker den virtuelle verden både gjennom VR-briller og simulering. Helselaben vår er oppdatert med smartteknologi og annen velferdsteknologi.

Vi har fokus på en relevant og praksisnær opplæring og har tett samarbeid med ulike bedrifter og institusjoner.

Hva lærer du?

Fellesfagene er matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving.

I programfagene vil du blant annet arbeide med temaer som:

 • forebyggende helsearbeid
 • ernæring
 • anatomi og fysiologi
 • sykdomslære
 • kommunikasjon og samarbeid
 • førstehjelp
 • omsorg og veiledning 

Samtidig har du praksis alle tre årene.

Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

Eksempler på hva du kan søke videre på:

 • sykepleier
 • vernepleier
 • fysioterapeut
 • barnevernspedagog
 • barnehagelærer
 • lærer- og lektorutdanning

Slik søker du

Videre studier

Med generell studiekompetanse som du får, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no