Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gjennomført Vg2 yrkesfag eller fullført læretiden og ønsker deg en vei til generell studiekompetanse? Du kan søke ettårig påbygging.

Påbygg 3 – for deg som har fullført og bestått yrkesfag Vg2

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Påbygg 3 gir en grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høgskoler. Vær klar over at noen universitet- og høgskolestudier stiller krav om fag utover generell studiekompetanse. 

Påbyggåret krever andre arbeidsformer og betydelig arbeidsinnsats for å oppnå gode resultater i fagene. Undervisningen er mer teoretisk enn den du er vant til fra yrkesfag. Selve undervisningen er en viktig del av opplæringen, men det viktigste læringsarbeidet må gjøres av deg som elev gjennom grundige forberedelser og aktiv deltakelse.  

Fellesfag ettårig påbygging

Fellesfag ettårig påbygging Vg3 - fellestabell for alle skoler som tilbyr dette
Fellesfag på ettårig påbygging Antall timer på Vg3
Norsk 10
Matematikk 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Historie  5
Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 5

Valgfag på påbygg 3

Når du går påbygg 3 må du ha et valgfag i tillegg til fellesfagene. Vi tilbyr følgende valgfag:

  • Biologi 1
  • Psykologi 1
  • Medie- og informasjonskunnskap 1

Påbygg 4 til generell studiekompetanse etter yrkesfag

Påbygg 4 er for deg som har fullført yrkesfaglig opplæringsløp (har fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse).

Du har fagene norsk, matematikk, naturfag og historie.

i tilbyr påbygg 4 over tre dager i uken. På den måten kan du som allerede har vært ute i jobb fremdeles jobbe to dager i uka, samtidig som du får studiekompetanse. Undervisningen er på tirsdager, onsdager og torsdager. 

Kurset gir deg en grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høgskoler.
Vær klar over at noen universitet- og høgskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. 

Slik søker du