Senter for voksnes læring

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring.

For deg som deltar på voksenopplæring

INNsia – voksne deltakere

Karriereveiledning

Tilbudet er gratis og primært for voksne. For å få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på Vigo

Når du har søkt, vil du motta en invitasjon til karriereveiledning. I veiledning, går du og en rådgiver igjennom din tidligere utdanning og arbeidserfaring. Vi ser på dine muligheter og rettigheter og hvilken utdanningsvei som vil passe best for deg. Alle som søker videregående opplæring for voksne må gjennom en karriereveiledning.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er det du har lært gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetansen din.

En realkompetansevurdering er en del av opplæringsløpet i yrkesfaglige utdanninger, dersom du ikke har dette fra før. For eksempel hvis du mangler ett eller flere fellesfag. (Fellesfag er norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag).

Voksenrett

Du kan ha rett til gratis vurdering av realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis du har voksenrett. Om du har voksenrett eller ikke kartlegges i karriereveiledningen.

Les om voksenrett på vilbli.no 

Opplæringen

  • Opplæringen er fleksibel og kan kombineres med jobb og familie.
  • Vi har undervisning både på dag- og kveldstid.
  • Undervisningen starter opp hvert år i august.

Studietilbud

Generell studiekompetanse

Dette er et svært komprimert undervisningstilbud og det må derfor påregnes stor egeninnsats. Vi anbefaler derfor at du ikke har full jobb ved siden av studiene, og det kan være en fordel å bruke to år på å ta alle fagene dersom du skal ta generell studiekompetanse (norsk, engelsk, historie, samfunnsfag,  matematikk og naturfag).

Helsefagarbeiderutdanning i samarbeid med kommuner

Senteret har et godt samarbeid med Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune i utdanningen av helsefagarbeidere. Dette tilbudet er for ansatte i kommunene.

Utdanningsløpet er ettårig. Du får oppfølging fra skolestart og hele veien til du er oppmeldt til fagprøven.

Helsefagarbeiderutdanning over to år

Dette utdanningsløpet er for deg som ønsker å bli helsefagarbeider. Det er en fordel at du har noe erfaring innen helsefag før studiestart, da vi kombinerer teori og praksis. Du får oppfølging fra skolestart og hele veien til du er oppmeldt til fagprøven.

Barne- og ungdomsarbeiderutdanning

For å kunne søke om plass på denne utdanningen må du ha jobbet 80–100 % i ett år. Arbeidserfaringen må være relevant i forhold til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du må ha en praksis plass eller jobb. Utdanningen er ettårig og vi følger deg opp fra skolestart og til du er oppmeldt fagprøven.  

Industriell matproduksjonutdanning i samarbeid med matbransjens opplæringskontor

Denne utdanningen følger praksiskandidatløpet.  Tilbudet er for deg som er i jobb innen industriell matproduksjon. Her må du selv melde deg opp til Vg3 eksamen. Når eksamen er gjennomført og bestått, kan du melde deg opp til fagprøven. Undervisningen er et samarbeid mellom skole og bedrift. Dette betyr at du har undervisning både på arbeidsplassen og inne på skolen. Utdanningen er ettårig.

Veien til målet

Det finnes flere veier for deg som har fagbrev som mål. Du kan lese mer om disse mulighetene under.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Les mer om fagbrev på jobb

Modulstrukturert opplæring

Dette er et utvidet forsøk i helsearbeiderfaget for voksne på videregående nivå. Dette er et samarbeid mellom skole og bedrift, men all undervisningen foregår ute i bedrift.  Les mer om forsøket modulstrukturert opplæring.  

Elev

Som elev har du enten hele eller deler av opplæringen i skole. Generell studiekompetanse har all undervisning på skolen, mens de yrkesrettede utdanningsløpene kombinerer undervisningen på skole og ute i bedrift.

Kursvirksomhet på forespørsel

  • Norsk grunnkurs i førstehjelp – HLR (hjerte- og lungeredning) med hjertestarter

Har din bedrift ufaglærte eller ønsker kompetanseheving? Vi setter opp kurs på forespørsel fra bedrifter. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

  • E-post: voksen.storhamar@innlandetfylke.no 
  • Telefon: 958 97 126 eller 907 26 913
  • Kontortid: mandag–fredag kl. 08:00–15:30
Til toppen