Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Dette er et tilbud for deg som har ulike funksjonshemminger og som trenger særlig tilrettelegging i skoleløpet.

Egen opplæringsplan for hver elev

Vi har utarbeidet en lokal læreplan. Med utgangspunkt i læreplanen og sakkyndige vurderinger, utarbeides det en individuell opplæringsplan for elevene.

Faste aktiviteter og undervisning

Avdelingen følger en fast struktur hver dag, der alle elevene samles. Det gis tilbud om svømming og en felles gymtime en gang i uka og en felles temadag hver uke. I tillegg er det gruppeundervisning i begrepstrening, praktisk regning og musikk.

I tillegg til skolefaglige mål legges det også stor vekt på sosial kompetanse og fysisk aktivitet. Det er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å fungere godt på fritiden. Læring på disse områdene prioriteres derfor høyt.