Midlertidige endringer i fraværsreglene

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt.

Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Dette er de midlertidige endringene på grunn av korona:

  • Illustrasjonsbilde feber - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde feber Mostphotos For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).
     
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.
     
  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.

Skjema for egenmelding

Elever skal ikke møte på skolen når de har påvist covid-19, er i karantene eller har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. Eleven skal levere bekreftelse fra en foresatt (hvis eleven er under 18 år) eller egenmelding (hvis eleven er over 18 år) på slikt fravær.

Øvrige fraværsregler finner du på skolens nettside under For elever, Reglement og rutiner, Fravær.

Til toppen