Testing i stedet for karantene i Hamarregionen

Fra og med fredag 3. september kl. 14 kan elever slippe karantene selv om de er nærkontakter til et smittetilfelle.

Denne informasjonen er til elever som er i karantene i stedet for testregime:

Testing gjeninnføres

Ordningen med «testing som alternativ til karantene» gjeninnføres i alle kommunene på Hedmarken.

Det gjelder elever som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, forutsatt at de gjennomfører hurtigtester.

Elever som per 3. september 2021 er i ordinær smittekarantene, kan gå over til ordningen «test som alternativ til karantene».

Denne endringen gjelder fra og med fredag 3. september kl. 14.

Elever som nå er i karantene og er aktuelle for overgang til «test som alternativ til karantene», blir kontaktet direkte med detaljert informasjon om dette.

Hva betyr tilsvarende nære?

Du regnes som "tilsvarende nære som husstandsmedlemmer" når det er andre smittede i din nærmeste omgangskrets som du har mye kontakt med.

Kontakt smittesporingsenheten når du er i tvil.

For å slippe karantene, må noen krav være oppfylt

  • Du må ikke være husstandsmedlem med den smittede eller tilsvarende nære.
  • Du må gjennomføre hurtigtesting (selvtest) som angitt fra smittesporingsenheten (tre tester over en femdagers periode – dag 1, dag 3 og dag 5). Berørte elever vil få tilsendt detaljert beskrivelse fra smittesporingsenheten (oftest via rektor).

Alle selvtester er hurtigtester som gir svar etter 15 minutter. Så lenge du tester negativt, kan du gå på skole og fritidsaktiviteter som normalt.

Dersom du får symptomer, må du holde deg hjemme og du må kontakte smittesporingsenheten raskt for å få rådgivning og oppmelding til prioritert test på teststasjonen. Dersom du ikke gjennomfører testene, må du i ordinær smittekarantene.

Utstyr for å ta selvtest hjemme

For å gjennomføre testopplegget, vil du få tildelt testutstyr.

Detaljer om hvor og når tester skal hentes, får du fra smittesporingsenheten (oftest via rektor). Du vil også få informasjon om hvordan selvtesten skal tas og hvordan du skal forholde deg i testperioden. 

Videre oppfølging

Ved positiv test skal du kontakte smittesporingsenheten, som følger opp hver enkelt.

Ved negativ test trenger du ikke å gjøre noe, og du kan gå på skolen som vanlig.

Dersom du får symptomer i perioden, må du holde deg hjemme og kontakte smittesporingsteamet for rådgivning og oppmelding til prioritert test på teststasjonen.

Kontakt smittesporingsenheten

  • Telefon: 40 40 57 56
  • Telefonen er åpen kl. 09–20

Video som viser hvordan man tar selvtest

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen «testing som alternativ til karantene»

Du finner også nyttig og oppdatert informasjon på nettsiden til kommunen hvor skolen er lokalisert.

Covid-19 - Klikk for stort bilde Mostphotos

Til toppen