Trusler om skoleskyting

Politiet har vurdert truslene som ikke reelle. Innlandet fylkeskommune er i dialog med politiet og andre myndigheter for å ha beredskap rundt situasjonen.

På bakgrunn av situasjonene som har vært med trusler om skoleskyting, har kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen, seksjonssjef Ane Tonette Lognseth og beredskapssjef Endre Hjelseth i Innlandet fylkeskommune sendt ut denne fellesinformasjonen til alle skolene:

Politiet vurderer truslene som ikke reelle

Truslene er fortløpende blitt vurdert av politiet. Deres vurdering er at truslene er såkalt uspesifikke. Det betyr at de vurderes som ikke reelle, og dermed er politiets råd at skolehverdagen på den enkelte skole gjennomføres som normalt. Politiet har bestemt at Sør-Øst politidistrikt etterforsker alle truslene som er fremsatt i hele landet.

Beredskap og nødvendig sikringstiltak

Skoleeier, Innlandet fylkeskommune, er i dialog med politiet og andre myndigheter for å ha beredskap rundt situasjonen og eventuelt vurdere nødvendige sikringstiltak. Det er tett dialog mellom skoleeier og rektorene, og mellom rektorene på de skolene som mottar trusler og politiet. Politiet vurderer fortløpende situasjonen, og dersom det vurderes nødvendig blir tiltak iverksatt.

Til toppen