Viktig informasjon vedrørende gjennåpning av skolen

Retningslinjer for gjennåpning av skolen

1. Bruk av offentlig transport til og fra skolen bør begrenses så langt det er mulig. Vi oppfordrer derfor alle som har   mulighet til å benytte egen transport, sykkel/moped i stedet for offentlig transport.

2. Benytt skolens hovedinnganger og følg anvisningene som blir gitt.

3. Unngå fysisk kontakt - Vis hensyn, unngå trengsel og hold avstand, minst 1-2 meter.

4. Skolehverdagen blir organisert med faste grupper av elever og ansatte, med verksted/spesialrom, klasserom og garderober for å hindre smittespredning.

5. Kantinen vil foreløpig være stengt - ta med matpakke og drikke hjemmefra.

6. Det er ikke tillatt å forlate skolens område i løpet av dagen, utenom i opplæringsøyemed.

7. Det er begrenset tilgang på å dusje i skoletiden.

8. Skolen har forsterket renhold i perioden med etablerte internkontrollrutiner, i tråd med veileder.

9. Ansatte har fått smittevernopplæring i tråd med veilederen. Nødvendig smittevernutstyr ligger tilgjengelig i klasserom og verksteder/spesialrom.

10. Elevene får informasjon og opplæring i smittevernhensyn umiddelbart ved oppstart.

11. Skolens rådgivningstjeneste og skolehelsetjeneste er tilgjengelig for elevene.

12. Syke personer skal ikke komme på skolen. Dersom du er usikker på egen helse ta kontakt med fastlegen. Elever og ansatte som blir syke/får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. Foresatte blir varslet dersom elev er under 18 år. Ved luftveissymptomer skal elever og ansatte holdes hjemme til de har vært symptomfire i 1 døgn.

13. Det er kommunehelsetjenesten som er ansvarlig for forsvarlig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten varsler skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet Covid -19. Ved bekreftet testing på Covid -19 eller nærkontakt med personer med bekreftet COvid-19 er det henholdsvis isolasjon og karantene. Veilederen gir nærmere informasjon.

14. Husk god hånd - og hostehygiene, både før under og etter skoletid.

15. Unngå omgang med andre ungdommer på fritiden.

Det skal være trygt å komme tilbake til skolen

Skolens ledelse i samarbeid med fagmiljøene har derfor planlagt, organisert og tilrettelagt opplæringen, i tråd med nasjonale føringer for å sikre at det er trygt å komme tilbake til skolehverdagen, både for elever og ansatte.

Det er fra skolens side iverksatt en rekke smitteverntiltak for å begrense og forhindre smittespredning.
For at vi skal kunne lykkes med å redusere smitterisiko er det viktig at både elever og foresatte setter seg inn i og forstår veilederen og overholder skolens smitteverntiltak!
Vi ber derfor elever og foresatte om å sette seg inn i nasjonal veileder før de kommer på skolen.
Nasjonal veileder utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 

Vi ønsker god dialog med foresatte.
Dersom dere har spørsmål vedrørende skolens smitteverntiltak, kan dere kontakte avdelingsleder.

Kontaktlærer informerer

Om hvilket klasserom du skal ha og tidspunkt for oppmøte. 

Vi gleder oss til å se dere! 
 

Hilsen
rektor

Til toppen