Tema jul

Tradisjonens tro blir det åpen restaurant med julemat også i år. 
 

Fylkesmannen anbefaler at elever i videregående skole bruker munnbind på bussen.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Grunnet smittespredningen i Hamar-regionen er det besluttet at skolen fortsetter på rødt nivå inntil videre.

Illustrasjonsbilde feber

Ut skoleåret 2020/2021 slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt.

Alle med symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som kan skyldes covid-19 må melde seg til testing.

Grunnet smittespredningen i Hamar regionen er det besluttet at skolen fortsetter på rødt nivå inntil videre.
Skolen følger alternativ plan for undervisning.
Klasser som ikke står i planen har undervisning på TEAMS  

Visma InSchool

Vi er avhengig av kontaktopplysninger for å kunne sende informasjon til foresatte, blant annet om smittesituasjonen og tiltak.

Oppdatert 30.10

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Til toppen