Illustrasjon - skilt med fortsatt stengt

De videregående skolene i Innlandet vil være stengt den første uka over påske.

Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Oppdatert 30. mars.
Informasjon om undervisning, support og kontaktinformasjon til rådgivere ved skolen. 

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Koronavirus

Som del av den fylkeskommunale beredskapen, skal vi som skole bidra til å unngå smittespredning.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

I uke 10–13 gjennomføres ungdataundersøkelsen blant elever på videregående. Her er informasjon til foresatte og ungdom.

Politiet har vurdert truslene som ikke reelle. Innlandet fylkeskommune er i dialog med politiet og andre myndigheter for å ha beredskap rundt situasjonen.

Til toppen