Velkommen til skolestart!

Mandag 16. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Nytt brukernavn og passord, og skolefilene dine blir flyttet

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Informasjon til avgangselever

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Sommerhilsen til ungdommen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Viderefører nesten alle tilbud

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

I år som i fjor, flertallet søker seg til yrkesfag

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Innlandet fylke satser på voksenopplæring

Voksenopplæring er en av vinnerne i fylkesbudsjettet for 2021-2024 etter den politiske  behandlingen. 

Fagfornyelsen, hva er det?

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Til toppen