Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Visma InSchool

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Skolearbeid

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

Restaurant- og matfagelever

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Illustrasjonsbilde voksenopplæring

Voksenopplæring er en av vinnerne i fylkesbudsjettet for 2021-2024 etter den politiske  behandlingen. 

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Til toppen