Om Storhamar vgs

"Vi former framtida!"

Fellesskap

Vi tror på et inkluderende fellesskap som preges av deltakelse og medvirkning, samhandling, mestring og læring, der alle har et medansvar til å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle. Dette skapes gjennom våre PLUSS-verdier.

Verdier

Vi er en skole med PLUSS-verdier!

  • Profesjonalitet
  • Læring
  • Utvikling
  • Samarbeid
  • Strukturer

Investering i framtida

Utdanning er en investering i framtida. Vi arbeider for at alle våre elever skal få et best mulig læringsutbytte, men resultatene kommer ikke av seg selv. Det er du og ingen annen som setter målene og når dem. Vi skal bidra med god opplæring, veiledning og motivering underveis.

Vi ønsker å utvikle skolen vår sammen med elever og foresatte og ser frem til dere blir med og bidrar til egen og skolens utvikling.

Vi er opptatt av at elever, foresatte og lærere i fellesskap bidrar til god måloppnåelse, der vi sammen skaper kultur for læring og utvikling gjennom våre felles verdier.

Vi er en skole med ca 450 elever i alderen 16-19 år.

I tillegg har skolen ansvar for:

  • Fengsels- og institusjonsundervisning

Karriere Innlandet Hamar og Fagskolen Innlandet er lokalisert hos oss, for noen av sine utdanninger innen helsefag.